VÅRA BOLAG & EGNA VARUMÄRKE

Direktlaminat AB

(DLAB) vidareförädlar och distribuerar importerade laminatprodukter. Bolaget omsätter ca 100 MSEK och är beläget i Hjortsberga, Småland. DLAB har en stark finansiell ställning och uppvisar en historiskt stabil lönsamhet.

www.direktlaminat.se

Interior Wood AB 

Interior Wood i Kallinge är en modern anläggning för produktion av interiöra träprodukter. Med hyvleri samt målning av lister, golv och panel lagerför vi ett sortiment på över 800 produkter.

www.interiorwood.se

Fredricsons Trä 

En av Sveriges ledande distributörer av massivträ, skivmaterial och byggmaterial till den träbearbetande industrin samt bygg- och golvfackhandeln i Sverige och övriga Norden. Med 5 anläggningar i Sverige omfattar verksamheten bland annat förädling, formatsågning samt kapning av balk. Mer än 90 års erfarenhet har gett en unik position på marknaden. Vi grundar vårt kunnande på tradition, innovation och distribution (TID).

www.fredricsons.com

Wiwood AB 

En av Sveriges ledande leverantör av skivmaterial och balk till bygghandel, möbel- och förpackningsindustrin med flera. Wiwood, grundat 1982 och med verksamhet i Skånska Vittsjö respektive Flemingsberg (Stockholm), förser marknaden med i huvudsak importerade träbaserade skivmaterial i bland annat plywood, hardboard, MDF, laminat med mera. Verksamheten omfattar även formatsågning, CNC-bearbetning samt kapning av balk.

www.wiwood.se

Grimslöv Trä & List AB

Grimslöv Trä & List producerar lister i ädelträ samt special-lister till industrikunder och bygghandel

Vi är en mindre verksamhet med nischade specialprodukter. Med en välorganiserad produktionsanläggning och stor kompetens kan vi producera högkvalitativa lister för den nordiska marknaden

www.gtlist.se/

PAMU 

Startades 1989 och erbjuder sina kunder ett brett standardsortiment av förvaringsenheter i direktlaminat och bordsskivor i högtryckslaminat. Genom att ha full kontroll på hela produktionen kan man specialanpassa lösningar till sina kunder. Sedan hösten 2019 är PAMU ett varumärke i Direktlaminats verksamhet.

www.pamu.se