MEDARBETARE

Ulric Wilhelmsson

Koncernchef

ulric.wilhelmsson@stvg.se

Thomas Johansson

Marknadschef

thomas.johansson@stvg.se

070 – 575 60 67

Peter Horvath

IT-chef

peter.horvath@stvg.se

0472 – 550 968

AnnaPia Johansson

Ekonomichef

anna-pia.johansson@stvg.se

0472 – 550 952

Peter Wendel

Inköpsdirektör

peter.wendel@stvg.se

0472 – 550 955

Andreas Ohlsson

Marknadskoordinator

andreas.ohlsson@stvg.se

070 – 199 16 24

Staffan Bornander

Key Account Manager Bygg

staffan.bornander@stvg.se

076 – 851 67 00

Kontaktuppgifter till våra medarbetare i dotterbolagen finner ni på respektive bolags hemsidor.