MEDARBETARE

Ulric Wilhelmsson

Koncernchef / CEO

ulric.wilhelmsson@stvg.se

AnnaPia Johansson

Ekonomichef / CFO

anna-pia.johansson@stvg.se

+46 (0)472 – 550 952

Lars Magnusson

Verksamhetsutvecklingschef / Business Development Manager

lars.magnusson@fredricsons.com

+46 (0)705 – 385 015

Peter Horvath

IT-chef / IT Director

peter.horvath@stvg.se

+46 (0)472 – 550 968

Ann Brändefors

Personalchef / HR Director

ann.brandefors@fredricsons.com

+46 (0)40 – 538 508

Peter Wendel

Inköpsdirektör / Purchasing Director

peter.wendel@stvg.se

+46 (0)472 – 550 955

Jonny Andersson

Försäljningschef / Sales Manager

jonny.andersson@fredricsons.com

+46 (0)705 – 152 583

Andreas Ohlsson

Marknadskoordinator / Marketingcoordinator

andreas.ohlsson@stvg.se

+46 (0)701 – 991 624

Kontaktuppgifter till våra medarbetare i dotterbolagen finner ni på respektive bolags hemsidor.