Wiwood AB och Fredricsons Trä AB ingår båda i Svenska Trävarugruppen AB, där även Direktlaminat AB och Interior Wood AB ingår. Svenska Trävarugruppen AB (STVG) arbetar målmedvetet med att förverkliga sin vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter i Sverige. Koncernen ägs till 100% av Peter Gyllenhammar AB.

Den 1 april 2021 växer Fredricsons Trä i Länna med både medarbetare och lagersortiment! Då övergår Wiwoods tidigare verksamhet i Flemingsberg, Huddinge, till att bedrivas i Fredricsons Träs regi, samtidigt som en mindre utbyggnad också placeras vid anläggningen i Länna. Förändringen är ett naturligt steg i Svenska Trävarugruppen AB:s tillväxtfas, där vi ser tydliga synergieffekter som syftar till att förbättra servicen för Dig som kund. På plats i Länna kommer vi att kunna erbjuda ett utökat sortiment till såväl industri som ÅF. Fler medarbetare på lager, på kontoret och på fältet ökar vår gemensamma flexibilitet och bredd.

Bland annat kommer förändringen att innebära att Stockholmsregionens största hämtlager av limträ och LVL samlas i Länna, där nu samtliga limträbalkar kommer att vara svenskproducerade och exaktkapas vid en modern anläggning.

Wiwood stänger sin verksamhet i Flemingsberg för utlastning och hämtning den 31 mars 2021. Wiwood vill tacka alla kunder och leverantörer för den fantastiska tid som varit och önskar alla varmt välkomna till Betongvägen 6A i Länna, dit vi ser fram emot att bjuda in alla kunder för ett öppet hus när situationen så tillåter.

Eventuella frågor beträffande informationen besvaras gärna av Din säljare, eller verksamhetsansvarig i Stockholm;

Maria Wennberg
08-744 52 50
maria.wennberg@fredricsons.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *