Pressmeddelande 22 januari 2021

Svenska Trävarugruppen AB (STVG) offentliggör idag en försäljning av samtliga aktier i Grimslöv Trä & List till EHL-gruppen.

Grimslöv Trä & List är ett hyvleri med moderna maskiner, hög kapacitet och flexibilitet för produktion av framför allt listverk, dörr- och fönsterrelaterade produkter i ädelträ.

– Att sälja verksamheten till EHL-gruppen är ett strategiskt ansvarsfullt beslut då Grimslöv Trä & List passar bättre i EHL-gruppens portfölj av liknande verksamheter, det stödjer vår tanke att konsolidera branschen i större och starkare grupperingar, samt skapa och behålla arbetstillfällen i Sverige. Vi kommer fortsätta vårt samarbete som kund och leverantör med Grimslöv Trä & List i vår strävan att flytta fram marknadspositionerna som bred “one-stop-shop” leverantör till bygghandeln och träindustrin, kommenterar STVGS:s koncernchef Ulric Wilhelmsson.

– Vi ser det som en strategisk möjlighet att förvärva Grimslöv Trä & List och verksamheten passar väl in i vår företagsgrupp, kommenterar EHL:s Andrus Rooks.

Grimslöv Trä & List förvärvades av Svenska Trävarugruppen i februari 2020 från konkursen efter S-Wood och har på mindre än ett år etablerat en väl fungerande verksamhet på den svenska marknaden samt skapat arbetstillfällen för ca 25 personer.

Svenska Trävarugruppen (STVG) äger sedan tidigare bland annat Fredricsons Trä, Interior Wood, Direktlaminat AB och Wiwood AB med anläggningar på åtta platser från Stockholm och hela vägen ner till Malmö. STVG har sitt huvudkontor i Hjortsberga och ägs av Peter Gyllenhammar AB (PGAB).

För ytterligare information kontakta:

Ulric Wilhelmsson
Svenska Trävarugruppen AB
ulric.wilhelmsson@stvg.se
0472-550 969
www.stvg.se

Andrus Rooks
Eesti Höövelliist OÜ
andrus@hoovelliist.ee
+372 5625 2444

Maria Vestergaard
EHL Prolist AB
maria.vestergaard@prolist.se
070-170 04 19

Tobias Nilsson
Grimslöv Trä & List AB
tobias.nilsson@gtlist.se
076-832 88 91


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *