I januari förvärvade Svenska Trävarugruppen AB S Wood AB med anläggningar i Grimslöv och Kallinge. De båda anläggningarna har nu bytt namn till Grimslöv Trä & List AB samt Interior Wood AB.

Verksamheten i Grimslöv Trä & List omfattar produktion av list & panel samt specialprodukter av ädelträ för industri och bygghandel. Produktionen omfattas av lamell & hyvelteknik, CNC-bearbetning samt ytbehandling.

Interior Wood i Kallinge är en fullsortimentsleverantör av interiöra träprodukter såsom golv, panel och lister. Sortimentet inkluderar även limfog, MDF, dekorklossar samt specialprodukter. Produktionen omfattas av hyvling och målning med modern teknik.

Båda anläggningar är nu i drift och produktion samt övrig verksamhet igång.

Verksamheterna ligger helt i linje med Sonsabs målsättning att bli en alltmer komplett leverantör av träbaserade produkter som bedöms vara ett miljömässigt hållbart framtidsmaterial för bygg-, möbel- och annan industri och där skapandet av en gemensam koncernorganisation precis pågår. Funktioner såsom ekonomi, HR, kvalitet, miljö, marknad, IT och försäljning kommer att bli semicentrala vilket innebär central styrning med lokalt ansvar.
Den växande försäljningsorganisationen som idag består av 10 stycken resande säljare kommer att borga för god närvaro på marknaden.

Frågor besvaras av koncernchef Ulric Wilhelmsson, ulric.wilhelmsson@stvg.se