Svenska Trävarugruppen (STVG) växer med förvärvet av SWood i
Grimslöv och Kallinge med en omsättning på cirka 240 miljoner kronor.

STVG har avser att återuppta driften av SWood.s båda anläggningar så fort som möjligt samt återanställa erforderlig mängd personal.

Svenska Trävarugruppen (STVG) består i dagsläget av Direktlaminat i Hjortsberga, Wiwood i Vittsjö och nyligen inkråmsförvärvade Pamu i Alvesta med en total omsättning på cirka 300 miljoner kronor.

STVG har även förvärvat fastigheterna från Södra Skogsägarna ekonomiska förening.

Förvärvet ligger helt i linje med STVG’s målsättning att bli en alltmer komplett leverantör av träbaserade produkter som bedöms vara ett miljömässigt hållbart framtidsmaterial för bygg-, möbel- och annan industri och där skapandet av en gemensam koncernorganisation precis pågår.

Funktioner såsom ekonomi, HR, kvalitet, miljö, marknad, IT och försäljning
kommer att bli semicentrala vilket innebär central styrning med lokalt ansvar.

Den växande försäljningsorganisationen som idag består av 10 resande säljare kommer att borga för god närvaro på marknaden.

Direktlaminat har under 35 år försett den svenska marknaden med bearbetade komponenter till framför allt möbel- och inredningsbranschen.

Wiwood har sen början av 80-talet levererat skivmaterial och under senare tid även limträ till trä- och byggindustrin från sina anläggningar i Vittsjö och Huddinge.

PAMU har under 30 år producerat certifierade möbelserier för skolor, kontor och offentliga miljöer.

SWood kompletterar utbudet från STVG med golv, paneler och lister.

Framtiden för STVG omfattar fler förvärv för att bli en modern one-stop-shop för framförallt träbaserade varor och produkter.