Vår vision

Svenska Trävarugruppen (STVG) har en vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter. Genom tillväxt med fler bolag inom trävaruindustrin skapar vi spännande möjligheter med trä som framtidens material. STVG verkar för en cirkulär och miljövänlig tillväxt med hållbarhet i fokus.

Våra Bolag

Vår ledning

Ulric Wilhelmsson

Koncernchef

ulric.wilhelmsson@stvg.se

Thomas Johansson

Marknadschef

thomas.johansson@stvg.se

0705 – 75 60 67

Peter Horvath

IT-chef

peter.horvath@stvg.se

0472 – 550 968

AnnaPia Johansson

Ekonomichef

anna-pia.johansson@stvg.se

0472 – 550 952

Peter Wendel

Inköpsdirektör

peter.wendel@stvg.se

0472 – 550 955