Vi byter namn från Svenska Trävarugruppen till
SONSA Business AB

Mer information kommer inom kort…

Våra hemsidor

Vår ledning

Ulric Wilhelmsson

Koncernchef / CEO

Maila mig

AnnaPia Johansson

Ekonomichef / CFO

Maila mig

+46 (0)472 – 550 952

Lars Magnusson

Verksamhetsutvecklingschef / Business Development Manager

Maila mig

+46 (0)705 – 385 015

Peter Horvath

IT-chef / IT Director

Maila mig

+46 (0)472 – 550 968

Ann Brändefors

Personalchef / HR Director

Maila mig

+46 (0)40 – 538 508

Peter Wendel

Inköpsdirektör / Purchasing Director

Maila mig

+46 (0)472 – 550 955

Jonny Andersson

Försäljningschef / Sales Manager

Maila mig

+46 (0)705 – 152 583