Vår vision

Svenska Trävarugruppen (STVG) har en vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter. Koncernen består i dagsläget av 5 olika bolag i form av
Direktlaminat och PAMU i Hjortsberga, Wiwood i Vittsjö & Huddinge, Grimslöv Trä & List i Grimslöv samt Interior Wood i Kallinge. Idag uppgår omsättningen till ca 550 miljoner kronor, men koncernen har en vision om att växa framöver med fler bolag inom trävaruindustrin då man ser spännande möjligheter med träd som framtidens material. Detta för en miljövänligt och hållbar tillväxt.

Våra Bolag

Vår ledning

Ulric Wilhelmsson

Koncernchef

ulric.wilhelmsson@stvg.se

Thomas Johansson

Marknadschef

thomas.johansson@stvg.se

0705 – 75 60 67

Peter Horvath

IT-chef

peter.horvath@stvg.se

0472 – 550 968

AnnaPia Johansson

Ekonomichef

anna-pia.johansson@stvg.se

0472 – 550 952

Peter Wendel

Inköpsdirektör

peter.wendel@stvg.se

0472 – 550 955